ภาษาพม่า Archive

  • • คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย) มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน) เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me) หม่อง (Maung) : ใช้เรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย ม่ะ […]

    คำศัพท์พม่า เรียนรู้ภาษาพม่า

    • คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย) มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน) เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me) หม่อง (Maung) : ใช้เรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย ม่ะ […]

    Continue Reading...